Thursday, November 24, 2016

gŵyl ddiolchgarwch

Mae yna gynifer o bethau fy mod i'n ddiolchgar amdanyn nhw, yn enwedig eleni - cyfle i fynd am dro bob bore cynnar; genedigaeth fy ŵyr cyntaf; y chwech o blant sydd yn rhodio'n ffyddlon wrth Dduw, Iesu Grist a roddodd ei hun yn aberth berffaith i faddau i'n pechod ni; y gobaith tragwyddol drwy ei addewid o'i ail ddyfodiad; ei drugaredd ar America ar yr 8fed o fis Tachwedd.

No comments: