Friday, November 18, 2016

prif weinidog japan

Mae Mr. Abe, prif weinidog Japan newydd gyfarfod ein harlywydd newydd yn Trump Tower yn Efrog Newydd. Dwedodd Mr. Abe fyddai fo'n disgwyl perthynas cadarn rhwng y ddwy wlad. Mae gan bobl Japan ofn Mr. Trump a dweud y gwir oherwydd bod nhw'n credu cyfryngau Japaneaid yn gyfan gwbl sydd yn atseinio beth bynnag mae prif gyfryngau America'n ei ddweud. Gobeithio gall Mr. Abe argyhoeddi pobl Japan bod Mr. Trump yn ddigon doeth gwybod pwysigrwydd perthynas da rhwng y ddwy wlad.

No comments: