Wednesday, November 2, 2016

hen wyddoniadur

Mae gen i hen set o wyddoniadur i blant (argraffwyd 1969.) Dw i'n ei ddarllen o bryd i'w gilydd pan nad oes gen i lyfrau da. Fel gallwch chi ddychmygu bod yn ddoniol gweld y dechnoleg "fodern" a phethau felly. Roeddwn i'n darllen am Israel, a dyma ffeindio llinell hynod o ddiddorol - Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Roedd y bobl yn ddoeth yr adeg honno.

No comments: