Wednesday, November 9, 2016

trugaredd

Enillodd pobl America. Yn ei drugaredd rhoddodd Duw'r cyfle olaf i ni er mawr ydy'n pechod ni. Roedd cymaint o bobl yn gweddio drwy'r wlad, a thrwy'r byd yn ymbil arno fo. Efo'r arweinydd sydd ddim yn ofni gwneud y pethau cywir, awn ni ymlaen efo'n gilydd. Bydd hyn yn elwa'r gwledydd eraill yn y byd hefyd (ac eithrio'r rhai sydd yn cefnogi terfysgwyr.)

No comments: