Friday, November 4, 2016

cyflawni dau beth

Mae fy merch yn Japan yn byw efo cwpl canol oed sydd yn glên iawn wrthi hi. Roeddwn i eisiau anfon anrheg fach i ddiolch iddyn nhw. Dyma archebu pecyn o Lev Haolam. Gobeithio y bydd y cynnyrch hyfryd o Israel yn eu plesio. Gofynnais i fy merch esbonio amcan y cwmni iddyn nhw. Dw i'n cael eu cefnogi a diolch i'r cwpl ar yr un pryd felly.

No comments: