Wednesday, November 23, 2016

y llysgennad newydd i gn

Mae Mr. Trump a'i staff wrthi'n trefnu'r llywodraeth newydd. Penodwyd sawl swydd, a dyma hi, llysgennad i Genhedloedd Unedig, sef Nikki Haley. Llywodraethwr South Carolina ydy hi; llywodraethwraig gyntaf yn y dalaith honno ac yn ferch i rieni o India. Mae hi'n cefnogi Israel, o blaid bywyd ac o blaid atgyfnerthu'r gyfraith mewnfudo. Mae hi'n swnio'n berffaith i'r swydd. Gobeithio y bydd hi'n sefyll yn gadarn dros Israel yng Nghenhedloedd Unedig.

No comments: