Thursday, November 17, 2016

arwydd

Yn lle cyntaf, mae'n hollol greulon gorfodi hogan fach dair oed i ddal yr arwydd hwn er mwyn hysbysebu eu barn; mae'r arwydd yn dweud bydd yr hogan eisiau bod yn derfysgwraig yn y dyfodol. Yn ail, does dim angen chwalu'r wal. Dwedodd Mr. Trump fyddai'n codi giât lydan hardd ynghyd â'r wal er mwyn i bobl Mecsico ddod i mewn yng nghyfreithlon. Dylen nhw a phawb sydd eisiau mudo i America ddod i mewn yng nghyfreithlon fel cannoedd o filoedd o bobl eraill wedi gwneud.

No comments: