Sunday, November 6, 2016

giât

Annwyl Aled Huw, Gohebydd BBC Cymru,

Mae Donald Trump eisiau codi wal ar y ffiniau er mwyn atal terfysgwyr, marchnatwyr cyffuriau a ffeloniaid difrifol eraill ymysg y mewnfudwyr anghyfreithlon. Nid diwedd ei gynllun ydy hyn. Bydd o hefyd yn codi giât lydan hardd mae mewnfudwyr yn cael dod i mewn drwyddi hi. Mae America'n dal i groesawu pobl o bob cwr o'r byd, ond mae yna amod - dylen nhw ddod i mewn yng nghyfreithlon. 

No comments: