Monday, November 7, 2016

yr amser

Gwelwch y torfeydd angerddol sydd yn ymgasglu i glywed Donald Trump lle bynnag mae o'n mynd - miloedd, deg mil neu dau tra bod yna cant neu ddau o bobl (gan gynnwys y rhai sydd yn cael eu talu i ddod) yn dod at ralïau Hillary. Deffrodd Donald Trump America. Mae'r bobl wedi sylweddoli bod nhw ar drothwy; rhaid lleisiau eu barn rŵan yn erbyn y Llywodraeth lygredig, neu bydd America'n chwalu. Mae'r lleiafrifoedd ethnig wedi sylweddoli bod y Democratiaid yn eu defnyddio fel pyped i elwa eu hunan. Mae'r "Cristnogion" difater wedi sylweddoli dylen nhw siapio hi a bwrw pleidlais. Mae'r amser wedi dod.

No comments: