Monday, January 30, 2017

braint

Braint, nid hawl ydy cael caniatâd i fynd i mewn i wlad arall. Dylai pawb ufudd i gyfraith y wlad - ar ei hamodau hi, nid ar ei amodau o. Mae penderfyniad Arlywydd Trump i wahardd y bobl o'r saith wlad dros dro'n hollol resymol heb sôn am ddoeth. Rhaid cofio bod Obama wedi gweithredu'n debyg yn 2011 heb gael beirniadaeth hallt. Ar yr un pryd, cyhoeddodd Arlywydd Trump fyddai fo'n rhoi blaenoriaeth i Gristnogion yn Syria sydd yn dioddef o erledigaeth grefyddol i ddod i America.

4 comments:

Wena said...

Fedrwch chi gysylltu a mi ar post.cyntafbbc.co.uk os gwelwch yn dda?

Wena said...

post.cyntaf@bbc.co.uk

marconatrix said...

"Yn gynta ddaethon nhw am y ... moslemaidd ... pwy nesa?

https://www.youtube.com/watch?v=BRDq7aneXnk

Emma Reese said...

Dddim yn erbyn y Moslemiaid ydy'r gwahardd. Dim ond 8% o'r boblogaeth Mwslimaidd yn y byd fydd yn cael eu effeithio.