Friday, January 27, 2017

diwrnod cofio holocaust

Cofiwn heddiw fwy na chwe miliwn o Iddewon a gafodd eu lladd oherwydd bod yn Iddewon. Pob bendith i Israel. Bydda i'n dal i'w chefnogi a gweddïo drosti hi. 

Dyma fideo gan Hananya Naftali.

No comments: