Sunday, January 1, 2017

blwyddyn newydd dda

Blwyddyn newydd 
Diwedd yr wyth mlynedd dywyll
Diolch
yr 20fed Ionawr
Gobaith
Llawenydd
Jerwsalem
Addewid Duw
Tyrd, Arglwydd Iesu

No comments: