Saturday, January 7, 2017

doron

Mae gan fy merch hynaf ffefryn newydd ar Netflix, sef Fauda, rhaglen debyg i 24 a gynhyrchwyd a ffilmiwyd yn Israel. Dyma ei gwaith diweddaraf - Doron (y prif gymeriad) mewn moment dwys; mae'r rhuban glas yn cynrychioli Israel; mae'r Hebraeg yn dweud, "ni lwydda unrhyw arf a luniwyd yn dy erbyn." - Eseia 54:17

No comments: