Wednesday, January 11, 2017

bwrw ymlaen

Mae Donald Trump yn bwrw ymlaen efo'r cynllun i symud Llysgenhadaeth America i Jerwsalem er gwaethaf y bygythiadau gan rai pobl amlwg. Anfonodd Abbas (PA) lythyrau at arweinwyr llywodraethau'r byd yn gofyn iddyn nhw ei stopio fo hyd yn oed. Dw i'n hynod o falch bod Mr. Trump yn gadarn yn cyflawni ei addewid, a sefyll ochr yn ochr ag Israel. 

No comments: