Thursday, June 8, 2017

at y wal

Y Wal, wrth gwrs. Aeth Nikki Haley at y Wal yn Jerwsalem i weddïo, nid yn y llecyn arbennig wedi'i baratoi ar ei chyfer hi, ond ymysg y gwragedd eraill, (druan o'r staff diogelwch cudd!) Cafodd hi ei diolch gan nifer o'r gwragedd yno am ei safiad cryf yn y Cenhedloedd Unedig ym mhlaid Israel. Pob bendith i Nikki!

No comments: