Friday, June 9, 2017

dim diolch I rwsiaid, comey, hillary

Fedra i ddim dioddef clywed rhagor o Rwsiaid, Comey, a "pham collais i'r etholiad arlywyddol" gan Hillary Clinton. Mae'r prif gyfryngau'n anwybyddu'r cynifer o bethau mae'r Arlywydd Trump wedi eisoes eu cyflawni -  crëwyd 1,000,000 swyddi newydd; gostyngwyd nifer y mewnfudwyr anghyfreithlon 75 y cant; roddodd ysbrydoliaeth i Saudi Arabia a'r Aifft i daclo terfysgwyr yn ffyrnig, a llawer mwy. Peidiwch â'i rwystro rhag iddo wneud America yn odidog unwaith eto.

No comments: