Monday, June 5, 2017

codi bawd

Ar ôl llu o gwestiynau ynglŷn y "sgandal" o gwmpas Rwsia a Mr. Trump a ofynnwyd gan Megyn Kelly yn y cyfweliad arbennig, dwedodd Putin, "i mi mae hyn yn anhygoel. Dych chi'n creu cynnwrf allan o ddim byd, a'i droi'n arf ryfel yn erbyn yr arlywydd cyfredol. Pobl greadigol dych chi. Da iawn. Rhaid bod eich bywydau'n ddiflas acw." Da iawn, Mr. Putin.

No comments: