Wednesday, June 14, 2017

pen-blwydd arlywydd trump

Pen-blwydd hapus i'r Arlywydd Trump! Roeddwn i'n edrych ymlaen at ysgrifennu post am ei ben-blwydd, ond newidiodd popeth yn sydyn pan saethwyd gwleidydd ynghyd â thri arall ar gae pêl-fas yn Nhalaith Virginia. Gofynnodd y troseddwr a oedd Gweriniaethwyr ar y cae cyn iddo saethu. Pwy a ŵyr nad oedd o'n cynllunio'r erchyllter hwnnw er mwyn dinistrio dathliadau'r diwrnod. Clywais fod y pedwar a gafodd ei anafu mewn cyflwr sefydlog.

y diweddaraf ar gyflwr y cyngreswr a saethwyd: cafodd ei gludo i uned gofal dwys. Mae o angen mwy o lawdriniaethau.

No comments: