Tuesday, June 13, 2017

well iddyn nhw ddarllen eu torah

Trist ydy'r gair. Sgrifennodd 1,800 o rabiniaid yn America lythyr at Brif Weinidog Israel - maen nhw'n gofyn i Israel am stopio "meddiannu" y tir a enillodd Israel yn ôl wedi'r Rhyfel Chwe Diwrnod, a chreu gwladwriaeth Palestina fel byddai'r ddwy wlad yn medru byw'n ochr yn ochr yn heddychlon. Duw a roddodd y tir i'r Iddewon yn dweud byddai'r tir yn perthyn iddyn nhw am byth. Iorddonen roedd yn meddiannu tir Israel cyn y rhyfel, nid y Palestiniaid. Doedden nhw ddim yn bodoli fel "pobl" hyd at y 60au. Arabiaid o amryw wledydd oedden nhw. Mae'n well i'r rabiniaid ddarllen eu Torah ynghyd â'r hanes modern. Yna, sut maen nhw'n disgwyl i Israel fyw'n ochr yn ochr yn heddychlon gyda'r rhai sydd eisiau i'r Iddewon i gyd farw?

No comments: