Tuesday, June 6, 2017

y ddynes

Wedi treulio pythefnos gwych yn Efrog Newydd, daeth fy merch a'i gŵr adref yn Oklahoma neithiwr. Cawson nhw gyfle i weld y ddynes a baentiodd hi ar gyfer tŷ bwyta ym maes awyr Newark. Clywodd cwsmer y sgwrs rhyngddi hi a'r weinyddes am y murlun, ac eisiau tynnu lluniau. 

No comments: