Saturday, June 3, 2017

mordaith arbennig

Mae fy merch hynaf a'i gŵr wrth eu bodd yn Efrog Newydd. Cawson nhw fordaith arbennig ar gwch heddlu'r ddinas, diolch i'r sarsiant mae hi'n ei nabod, a gweld y golygfeydd hyfryd ar hyd Afon Hudson gan gynnwys Cerflun o Ryddid a'r man glanio ar gyfer hofrennydd yr Arglwydd Trump. Hwylion nhw dan y ddwy bont, sef Manhattan a Brooklyn. Mae Gorymdaith Ddathlu Israel yn cael ei drefnu yfory yno; gobeithio y cân nhw gyfle i'w gweld.

No comments: