Monday, June 12, 2017

tra fod o'n aros

Mae fy mab ifancaf yn gobeithio cael ei dderbyn gan College of Ozarks yn dilyn olion traed ei chwaer. Tra fod o'n aros, mae o'n gweithio'n rhan amser i ennill pres ar gyfer y dyfodol. Ar wahân i weithio mewn siop hufen iâ, mae o'n cael ei gyflogi gan gymdogion o bryd i'w gilydd. Roedd o wrthi'n torri'r lawnt a chwythu'r dail oddi wrth do cymydog ddeuddydd yn ôl. (Gwelais fo oddi ar ffenestr fy nhŷ!)

No comments: