Friday, June 30, 2017

gwlad pwyl

Cyn iddo fynychu uwchgynhadledd G20 yn Hamburg, bydd yr Arlywydd Trump yn ymweld â Gwlad Pwyl ar 5 Gorffennaf (pen-blwydd fy mab ifancaf) a 6. Bydd o'n annerch yn Sgwâr Krasinski lle mae cofeb dros Wrthryfel Warsaw ynddo. Mae llywodraeth (gobeithio'r bobl hefyd) Wlad Pwyl wrth ei bodd tra bod Undeb Ewropeaidd ynghyd â'r prif gyfryngau a'r Chwith yn teimlo'n anesmwyth. Go dda, Arlywydd Trump! Rhaid cefnogi gwledydd Dwyrain Ewrop sydd yn sefyll yn ddewr yn erbyn bygythiad UE.

No comments: