Tuesday, June 27, 2017

peidiwch â rhoi'r gorau iddi

Wedi clywed y cloch, es i agor y drws a ffeindio dyn yn ei 70au yn sefyll efo taflen Tystion Jehovah. Dw i byth yn dadlau efo'r rhain, ac felly ces i'r daflen efo diolch. Wrth gau'r drws, clywais y dyn yn gofyn o le dw i'n dod yn wreiddiol. Yna, dwedodd ei fod o yn Japan am 18 mis efo Marine Corps. Cawson ni sgwrs sydyn wedyn. Roeddwn i'n ofnadwy o drist bod dyn oedrannus a hawddgar yn credu yn y cwlt a gweithio'n galed drosto fo. Mae o mor agos at y gwirionedd ac eto mor bell. Gosodais y daflen ar y bwrdd o flaen fy nesg fel cofia' i amdano fo a gweddïo drosto fo.

No comments: