Saturday, June 10, 2017

bore da

Gadawais y tŷ am 5:55 y bore 'ma i fynd am dro; roedd hi eisoes yn hanner olau; neb o gwmpas ond adar sydd wrthi'n canu. Cyrhaeddais ben y llethr tuag at y dwyrain; dacw Fenws yn yr awyr. Troais. Dyma'r lleuad lawn yn fy nghyfarch. Bore da.

No comments: