Monday, July 3, 2017

antur kagemasa

Aeth siwrnai Kagemase heb broblem nes iddo gyrraedd tollau Tel Aviv. Rhaid talu'r doll. Ffoniodd fy merch y swyddfa i ffeindio beth ydy beth. (Roedd yn gyffro i gyd ffonio Israel am y tro cyntaf!) Er mai anrheg ydy Kagemasa, gofynnwyd y doll oherwydd bod fy merch wedi ei yswirio am $700. Cysylltodd hi â Lior. Ffeindiodd o eu bod nhw eisiau llythyr gan fy merch yn dweud mai anrheg ydy Kagemasa. Fe wnaethpwyd. Cludwyd i'r tŷ ond doedd neb yno. Mae o'n ôl at y swyddfa bost nes i Lior fynd i'w nôl. Hanes hir a chymhleth, ond mae fy merch wrth ei bodd gyda antur Kagemasa!

No comments: