Wednesday, July 5, 2017

boaz ac iachin

Mae yna 14 o goed yn ein hiard ni. Maen nhw'n goed tal gan gynnwys sawl derwen nobl. Er bod nhw'n ffynhonnell alergedd yn y gwanwyn a chreu gwaith cribinio bob hydref, mae ganddyn nhw olwg urddasol heb os. Mae'r gŵr newydd enwi'r ddwy wrth ochr y tŷ - Boaz a Iachin yn ôl dwy golofn Teml Solomon. Boaz ydy'r goeden ar y chwith ac Iachin ar y dde.

No comments: