Saturday, July 1, 2017

joshua

Dw i newydd orffen "Joshua" gan Joseph Girzone. Joshua ydy'r prif gymeriad a ddaeth i dref wledig America. Dyn diymhongar a chariadus - mae o'n ymddangos yn nabod Duw'n bersonol, ond dydy neb yn gwybod pwy ydy o. Mae nifer o'r trigolion yn ei garu ond dydy rhai'n teimlo ei fod o'n bygwth eu hawdurdod. Gafodd ei gyrru at y Fatican a chyfarfod y Pab hyd yn oed. Pwy ydy o? Nofel ryfeddol

No comments: