Saturday, July 8, 2017

gair o ddiolch

Mae fy mab ifancaf wrthi'n gweithio'n rhan amser i Braum's, y siop hufen ia boblogaidd yn y dref. Wrth iddo lanhau'r byrddau a gwagio'r biniau sbwriel, gwelodd o heddwas wrth y til. Aeth ato i ddweud yr hyn a oedd o bob amser eisiau ei ddweud ond methu. (Eithaf swil ydy o.) "Diolch i chi am eich gwasanaeth." Gwerthfawrogodd yr heddwas yr hyn a wnaeth fy mab. Dw i'n hynod o falch ohono fo.

No comments: