Thursday, July 6, 2017

diwedd hapus

O'r diwedd cyrhaeddodd Kagemasa tŷ Lior. Roedd rhaid talu'r doll wedi'r cwbl. Mae ganddyn nhw system gymhleth draw fan 'na! Postiodd Lior lun efo sylw clên: dw i newydd dderbyn y paentiad samurai gan juuri. Ti'n anhygoel!!! Diolch. Gobeithio bydd Kagemasa'n rhoi ysbrydoliaeth iddo a'i deulu. 

No comments: