Monday, July 31, 2017

newyddion gwir

Gan fod y prif gyfryngau yn prysur ddarparu'r cyhoedd gyda Newyddion Ffug, dechreuodd tîm Trump Newyddion Gwir ar Face Book i ddweud wrth y cyhoedd yn uniongyrchol beth sydd yn digwydd o gwmpas Tŷ Gwyn. Yn y rhifyn diweddaraf, soniodd Lara Trump am gyflog chwarterol yr Arlywydd a roddwyd i Adran Addysg, yn ogystal â'r cynifer o bethau mae'r Arlywydd wedi eu cyflawni nad fyddai'r prif gyfryngau byth yn adrodd amdanyn nhw.

No comments: