Tuesday, July 4, 2017

y faner

Ysgydwodd y tai a'r ddaear wrth i'r miloedd o'r peli magnel ffrwydro am oriau. Doedd dim byd i'r cyfreithiwr ifanc i'w wneud ar long y gelyn ond sefyll ar y dec a sbïo ar lannau ei wlad. Yr unig ffynhonnell golau drwy'r nos i weld y faner oedd llacharedd coch y rocedi a'r bomiau wrth iddyn nhw ymrwygo'r awyr tywyll. Wrth i niwl y bore glirio, roedd Francis Scott Key yn medru gweld y faner enfawr efo streipiau llydan a sêr llachar arni hi'n chwifio dros dir y rhyddion a chartref y dewrion.

Pen-blwydd Hapus i America!

No comments: