Friday, July 28, 2017

sam and ella

Sam and Ella oedd ar restr fy merch, ac felly aethon ni i'r pizzeria poblogaidd yn y dref neithiwr. Mae pawb yn gwirioni ar bitsa Sam and Ella; maen nhw'n ymddangos mewn cylchgronau o bryd i'w gilydd hyd yn oed. Roedd y lle yn llawn dop pan gyrhaeddon ni. Wedi aros yn hir, daeth y weinyddes â'n pitsa ni - enfawr efo pentwr o toppings. Dim ond tafell neu ddau bydd yn eich llenwi'n braf. Roedd yn flasus ond dw i ddim eisiau mynd yno mwy nag unwaith y flwyddyn. Roedd yna ddigon ar ôl ar gyfer y cinio ddiwrnod wedyn.

No comments: