Monday, July 10, 2017

y cwrs cyntaf

Mae'r gŵr ar fin ymddeol o'r brifysgol. Mae o'n gwybod beth fydd o eisiau ei wneud ar ôl ymddeol - trwsio'r tŷ a gwella'r iard. Bydd o hefyd eisiau dal ati ei ddiddordeb, sef defnyddio ac amddiffyn yr Ail Welliant i Gyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Mae o newydd gael y drwydded fel hyfforddwr concealed carry, a chynnal y cwrs cyntaf yn ein heglwys ni. Dyma'r cyfranogwr yn derbyn y dystysgrif. (Roedd yna ond un y tro 'ma!)

No comments: