Thursday, July 20, 2017

te dagrau

Dyma sawl deigryn ychwanegol at de Mr. Tylluan:
Siglen dydy neb yn siglo arno fo
oherwydd bod y plant i gyd wedi tyfu a gadael cartref

No comments: