Friday, July 14, 2017

erchylltra

Unwaith eto - cafodd plismyn Israelaidd eu llofruddio, wrth Borth Lew'r Temple Mount yn Jerwsalem hyd yn oed. Roedd y tri llofrudd, a gafodd eu saethu gan blismon arall, yn gwenu yn y selffi'r noson gynt yn dweud y byddai eu gwen yn felysach y bore wedyn. Roedden nhw'n bwriadu llofruddio Iddewon a marw'n "ferthyron." Canlyniad polisi Awdurdod Palesteinaidd ydy hyn! Maen nhw'n hybu terfysgaeth drwy dalu'r llofruddion felly a'u teuluoedd. Rhaid stopio neu bydd yr erchylltra yn parhau. Roedd un o'r ddau blismon yn dad i fabi bach tair wythnos oed!

No comments: