Monday, November 19, 2018

blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi'n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno â hi, ond na fedra i glywed blas yn iawn yn ddiweddar yn anffodus. Gobeithio ca' i un diwrnod.

No comments: