Friday, November 23, 2018

torth cig eidion

Dw i ddim eisiau "gwneud twrci" mwyach. Roeddwn i'n dibynnu ar gyw iâr wedi'i rostio Reasor's i ginio Gŵyl Ddiolchgarwch. Yn anffodus ches i mohono. Dydyn nhw ddim yn ei werthu ddiwrnod yr ŵyl, medden nhw. Wrth gwrs. Dim ond fi a oedd ei eisiau, mae'n debyg. Roedd dyma newid y fwydlen yn sydyn, a phenderfynu paratoi torth cig eidion. Mae gen i rysáit newydd, a ches i gyfle i'w defnyddio am y tro cyntaf. Roedd yn dda iawn, ac roedd y teulu'n fodlon. Pryna' i gyw iâr i swper heddiw.

No comments: