Wednesday, November 28, 2018

siwrnai sydyn

Aeth fy merch yn Japan ar siwrnai sydyn i ardal wledig sydd ddim yn bell o'i chartref, gyda ffrindiau'r wythnos diwethaf. Cerddon nhw o gwmpas pentref bach, cael lifft mewn rikisha (cart a dynnir gan ddyn,) twymo eu hunain mewn bath tu allan wrth weld y lleuad lawn (Lleuad yr Afanc,) ac yn y blaen. Cenfigennus ydw i!

No comments: