Tuesday, November 20, 2018

ci cymraeg

Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gweld ci fy merch am eiliad pan welais hwnnw. Does ryfedd oherwydd mai whippet ydy Frieda, ci Anne Cakebread, yr un fath â chi fy merch. Roeddwn innau hefyd yn arfer siarad Cymraeg â chathod a welais pan es i am dro wrth ddysgu'r iaith. Mae siarad gyda anifeiliaid anwes yn llawer gwell gan eu bod nhw efo chi bob amser. 

No comments: