Tuesday, November 6, 2018

diwrnod mawr

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd America, sef etholiadau canol tymor. Yn hytrach na chadw eu hetholwyr a denu rhai newydd, mae cynllwynion y Democratiaid (Brett Kavanaugh, y carafan, ayyb) wedi deffro nifer ohonyn nhw i weld celwyddau, twyll a thwpdra'r blaid yn glir. Fel canlyniad, mae nifer mawr o'u gefnogwyr wedi gadael y blaid a throi at y Gweriniaethwyr. Mae'r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau anhygoel mewn dwy flynedd; mae America'n gryfach, mwy llewyrchus a mwy diogel nag unrhyw gyfnod yn eu hanes. Rhaid ethol y Gweriniaethwyr ym mhob man er mwyn iddo gael bwrw ymlaen gyda'i gynlluniau llwyddiannus. 

No comments: