Wednesday, November 21, 2018

tyrcïod i'r milwyr

Anfonwyd pryd o fwyd ar gyfer Gŵyl Diolchgarwch at y milwyr sydd yn gwasanaethu tramor ac at y ffin ddeheuol. Roedd staff logisteg Adran Amddiffyn wrthi ers mis Mai er mwyn rhoi gwledd arbennig i'r dynion a'r merched sydd yn gweithio'n ddygn. Mae'r bwyd yn cynnwys:
9,738 o dyrcïod
51,234 pwys o dyrcïod wedi'u rostio
74,036 pwys o gig eidion
21,758 pwys o gig moch
67,860 pwys o ferdys
16,284 pwys o datws melys
81,360 o basteiod
19,284 o gacennau
7,836 galwyn o eggnog

Diolch yn fawr, a Gŵyl Diolchgarwch Hapus i'n milwyr annwyl ni!

No comments: