Saturday, November 24, 2018

yn hytrach na dydd gwener du

Yn lle mynd i Ddydd Gwener Du ddoe lle oedd anhrefn ofnadwy mewn nifer o siopau, hyd yn oed ymladd treisgar i ennill bargenion, archebais fodrwy a wnaed â llaw yn Israel; roedd fy merch eisiau'r un fath â fy un i sydd yn dweud "Shema Israel Adonai Eloheinw, Adonai Echad" (Gwrando, Israel: y mae'r Arglwydd ein Duw yw un) arni hi. Dim ond un a oedd ar ôl, ac roedd 20 o bobl wedi ei gosod yn y fasged siopa. Y fi a'i chipiodd! Roeddwn i'n meddwl prynu nwyddau o Israel eto er mwyn curo BDS. Peth perffaith i wneud ar Ddydd Gwener Du!

No comments: