Friday, November 9, 2018

cinio yn napoli's

Es i Napoli's gyda'r gŵr i ddathlu fy mhenblwydd neithiwr. Dysgais y fwydlen ar lein yn fanwl ymlaen llaw fel medrwn i archebu'n syth. Defnyddir gormod o hufen yno, yn fy nhyb i. Dewisais capellini efo cyw iâr wedi'i grilio a llawer o lysiau. Ces i wydr o win pinc hefyd. Roedd popeth yn dda; dewisais yn gall. Gan fod yna ormod o fwyd, des i â rhan ohono fo adref i'w fwyta'r diwrnod wedyn. 

No comments: