Thursday, November 1, 2018

gosod arwyddion

Mae'r diwrnod etholiad ar y trothwy. Dw i a'r gŵr eisiau dangos ein cefnogaeth at y Gweriniaethwyr; dyma osod arwyddion dau o'r ymgeiswyr yn ein hiard ni. Markwayn Mullin i'r Cyngres, a Kevin Stitt fel Llywodraethwr Oklahoma. Dynion gydag egwyddorion moesol, ceidwadol ydyn nhw. Yn anffodus, mae'r Democratiaid yn gryf yn y sir hon er bod Oklahoma'n geidwadol ar y cyfan. Dylen ni ddal ati.

1 comment:

jorgeefrrr828 said...

This really answered my downside, thank you! casino play