Tuesday, November 13, 2018

cadw'n gynnes

Mae'n oer! Ond dan ni'n cadw'n gynnes, diolch i'r llosgwr logiau. Mae gynnon ni bentyrrau o logiau a oedd y gŵr a Keith wedi'u torri. Dyma fo'n cymryd mantais ar ei lafur yn yr hydref - un o'i hoff bethau i wneud yn y gaeaf, sef gorffwys o flaen y tân ar ôl iddo redeg neu fynd i'r gymanfa.

No comments: