Thursday, November 15, 2018

hanner y swper

Dw i a'r gŵr yn cael fy hoff saig i swper heno, sef y gweddill o'r bwyd a goginiais y diwrnod blaen. Mae hyn yn golygu nad oes angen coginio swper arna' i heddiw. Er fy mod i'n mwynhau coginio pethau iachus i mi a'r gŵr, mae'n braf cael hoe fach o dro i dro. Dyma'r swper, neu hanner y swper - caserol macaroni, tiwna, Brussels sprouts a bara ŷd gyda moron, banana.

No comments: