Wednesday, December 26, 2018

anrhegion

Penderfynodd y teulu beidio â rhoi anrhegion Nadolig eleni. Yn eu lle, dyn ni'n mynd i roi cymorth at ein gilydd pan fyddwn ni'n ymgasglu'r wythnos 'ma. Mae'n braf peidio â meddwl amdanyn nhw ond yr anrhegion gan Dduw. Dydy'r trefniant ddim yn cynnwys brawd y gŵr a'i deulu. Cafodd fy chwaer yng-ngyfraith, sydd yn dod o'r Philippins, anrhegion gwych, sef Smith & Wesson, a phortread o'r Arlywydd Trump (ac mae o'n gwenu) gyda ei lofnod.

No comments: