Saturday, December 1, 2018

rhybudd tornado

Daeth sŵn uchel oddi ar y ffôn neithiwr; rhybudd tornado oedd. Ces i a'r gŵr neges (gan bwy, dw i ddim yn gwybod!) sydyn sydd yn annog i ni fynd i'r lloches. Roedd dyma ni'n casglu rhyw bethau hanfodol er mwyn mynd at yr islawr am y munud olaf. Wedyn, er bod y glaw a'r gwynt yn ofnadwy, roeddwn i mor gysglyd fel penderfynais i fynd i'r gwely wedi gwneud yn sicr bod gen i bopeth angenrheidiol gerllaw. Arhosodd y gŵr ar ei draed yn hirach i weld y sefyllfa. Yn ffodus, na ddaeth y tornado'r ffordd yma. Dwedodd y gŵr y bore 'ma fod yna daran ofnadwy o agos, ond ni chlywais mohoni!

No comments: