Saturday, December 29, 2018

gyda'r holl deulu

Wedi cael gwyliau hyfryd gyda'r holl deulu (deg oedolyn, dau fabi,) dw i a'r gŵr newydd ddod adref. Gan y teulu wedi tyfu'n rhy fawr aros yma bellach, roedden ni'n rhentu Airbnb yn Norman am ddwy noson. Roedd y tro cyntaf i ni weld ein gilydd i gyd ers mwy na thair blynedd. Wnaethon ni ddim byd arbennig, ond treulio amser gyda'n gilydd, difyrru'r babis bach fy mab hynaf, a chael takeout (pizza lleol, bwyd Thai) yn hamddenol. Mae'r pedwar yn dal gyda'u chwaer hŷn yn Norman.

No comments: